โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก

ตรวจตามิถุนายน

       โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จะออกหน่วยบริการตรวจคัดกรอง และติดตามผลหลังการผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ สังกัดจังหวัดจันทบุรี และประชาชนผู้สนใจ ในครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 15  มิถุนายน  2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 10.30 น. ณ ห้องศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจันทบุรี  ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  039-312-066-7 หรือ 062-604-0635