โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มีพระชนมพรรษา 7 รอบ  12 สิงหาคม 2559   สำนักงานสกสค. จังหวัดตราด  ขอเชิญชวน
ผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคเงินสมทบ โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง
วันที่  5  ธันวาคม  2559

 

7

7.1

7.2