โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  พร้อมกันนี้ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID 19  ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการทำความสะอาดอาคารหอนอน โรงอาหาร และบริเวณอาคารเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48  ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

ในการนี้ คณะอาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ให้การต้อนรับ และรับมอบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป