โครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

1 4 3 5

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการครูช่วยครูกิจกรรมครูดูแลครูฯ

โดยนายอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ สกสค จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานครูจิตอาสา ร่วมออกเยี่ยมครู 3 ราย ดังนี้

1.นายสมนึก สุ่นศักดิ์สวัสดิ์

2.นางเบญจา สุขเจริญ

3.นางมะลิ ศรีแก้ว