โครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยฯ) อำเภอเมือง

1 2 3 4

วันที่ 28 มิ.ย.64 นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ. สกสค.จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะครูจิตอาสา ออกเยี่ยมครูที่ป่วยฯ ตามโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูฯ) ณ อำเภอเมืองจันทบุรี

จำนวน 4 ราย ดังนี้

นางสาวปรีดา ศิริศุภลักษณ์

นางเทียมจันทร์ อวยพร

นางสาวขวัญเรือน หัสศิริ

นายชะเอม วิสุทธิแพทย์

#โปร่งใสทันสมัยใส่ใจบริการ