โครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยฯ) อำเภอแหลมสิงห์

1 2 3 4 5

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.64 นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ. สกสค.จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะครูจิตอาสา ออกเยี่ยมครูที่ป่วยฯ ตามโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูฯ) ณ อำเภอแหลมสิงห์ 3 ราย ดังนี้

ครูมานพ อองละออ

ครูเฉียง ถนอมสิน

ครูอุทัยวรรณ ประพันธ์

#โปร่งใสทันสมัยใส่ใจบริการ