เปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี  โดยนายบรรเทิง  ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี   พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี แห่งใหม่
ตั้งอยู่เลขที่19,21 ถนนแผ่นดินทอง 2 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

5 4 3