เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม เดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี

download (1)