วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงานงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี โดยนายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี

นำพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. อาจารย์รังสรรค์  ค้าพริกไทย

เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2559 ณ วัดไผ่ล้อม  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

1467702160589

1467702157541