วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงานงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี โดยนายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี

นำพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายภุชชงค์  ศุภผล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ วัดใหม่เมืองจันท์  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

1467084284505

1467084290805