วางพวงหรีด และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่  17  พฤษภาคม  2559  นายบรรเทิง  ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี วางพวงหรีด

และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน  200,000.- บาท ให้กับทายาท นางนิ่ม  นุ่มก่วน

 

2 1