วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงานงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี โดยนายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี นำพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. คุณแม่น่วม พื้นผล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ วัดเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

1465958087024

1465958094093