ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน (Prompt Pay)

แนะวิธีลงทะเบียน“พร้อมเพย์”เริ่ม 15 ก.ค. 59 บริการโอนเงิน-รับโอนใช้เลขบัตรประชาชนและเบอร์มือถือแทนบัญชีธนาคาร    ไม่คิดค่าบริการโอนข้ามเขต-ข้ามธนาคารและค่าธรรมเนียมการโอนไม่เกิน 5,000 บาทฟรีทุกรายการ เริ่มใช้ 31 ต.ค.59

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ช

ฌ

ญ