ปิดให้บริการ 1 วัน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี ปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ด้วยเจ้าหน้าที่ไปประชุม