ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. จัดให้มีคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดทราบ