จ่ายเช็ค ค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

           วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายอานนท์ สุขภาคกิจ   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี  จ่ายเช็คค่าจัดการศพให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่ความตาย ราย นางมณี ภานุพันธ์ ช.พ.ส. เลขที่ 72715 จำนวน 100.000.00 บ าทมณี ภานุพันธ์