จ่ายเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

นายบรรเทิง  ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี  มอบค่าจัดการศพให้แก่ทายาท

นายศุภพิพัฒ  วรรณศิริ  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2560

 

1495075520183