จ่ายค่าจัดการศพทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายบรรเทิง  ดีรัสมี  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางประเสริฐพร  ธานินทร์ปฐมรัฐ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม79247