จ่ายค่าจัดการศพทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพนางสาวปนัดดา โกศัลล์วัฒนา สมาชิกช.พ.ค.เลขทะเบียน 168921 แก่นายปรพัฒน์ โกศัลล์วัฒนา ฐานะผู้อุปการะสมาชิก

209063