จ่ายค่าจัดการศพทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายบรรเทิง ดีรัสมี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายพรพจน์ สุวรรณมณี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม
47187