การประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)ครั้งที่ 1/2564

201360751_1264922163949861_5600871186992471808_n 201360751_1264922163949861_5600871186992471808_n (1) 201041163_1264922220616522_2337161960734603476_n 201554035_1264922510616493_4317578737066727429_n

การประชุมคณะทำงานโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

ครั้งที่ 1/2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี

นายอานนท์ สุขภาคกิจ ประธานคณะทำงาน ฯ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ เพื่อวางแผนออกเยี่ยมครู สังกัด

จังหวัดจันทบุรี