ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี”3clKpjW2Fk_1534992429