สกสค.-ออมสิน บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

mVa5W4KxIA_1525751971