โครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ตรวจตามิถุนายน

                      โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี จะดำเนินการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  2 อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี โทร 039-312-066-7