โครงการครูช่วยครู (กิจกรรมครูดูแลครูฯ)

1 5 3 4

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี ดำเนินโครงการครูช่วยครูกิจกรรมครูดูแลครูฯ

โดยนายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานครูจิตอาสา ร่วมออกเยี่ยมครู จำนวน 3 ราย  ดังนี้

1.นายสมนึก สุ่นศักดิ์สวัสดิ์

2.นางเบญจา สุขเจริญ

3.นางมะลิ ศรีแก้ว